Nhận tài khoản Cao cấp miễn phí, và được tư vấn hỗ trợ kiếm tiền từ tiếp thị liên kết tại nhóm --> Thiết kế Bio link miễn phí

Chương trình Cộng tác viên

Hoa hồng cao Kiếm hoa hồng từ tất cả các khoản thanh toán của bất kỳ thành viên nào mà bạn bạn giới thiệu cho nền tảng.
Số rút tiền tối thiểu: 10 VNĐ Khi số dư được chấp thuận của bạn đạt đến số tiền rút tối thiểu, bạn có thể yêu cầu rút tiền.

Làm thế nào để kiếm tiền?

1. Đăng ký Đơn giản chỉ cần đăng ký một tài khoản trên nền tảng của chúng tôi.
2. Chia sẻ liên kết của bạn Bắt đầu quảng bá liên kết giới thiệu của bạn và mang lại thành viên mới.
3. Bắt đầu kiếm tiền Sau khi thành viên được giới thiệu của bạn bắt đầu thanh toán, bạn cũng sẽ được thanh toán.
4. Rút tiền của bạn Yêu cầu rút tiền và bạn sẽ được thanh toán.

Bắt đầu kiếm tiền 💰

Tạo một tài khoản và bắt đầu kiếm tiền chỉ trong vài phút.

Đăng ký